Công văn số 99/PGDĐT V/v đề nghị báo cáo 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-Ttg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và

Công văn số 99/PGDĐT V/v đề nghị báo cáo 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-Ttg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và

 •   17/03/2020 10:44:00 PM
 •   Đã xem: 222

Công văn số 99/PGDĐT V/v đề nghị báo cáo 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-Ttg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”

Công văn số 96/PGDĐT V/v cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống bệnh Covid-19 trong các trường học

Công văn số 96/PGDĐT V/v cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống bệnh Covid-19 trong các trường học

 •   16/03/2020 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 210

Công văn số 96/PGDĐT V/v cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống bệnh Covid-19 trong các trường học

Công văn số 79/PGDĐT Về việc triển khai một số nhiệm vụ khi học sinh đi học trở lại

Công văn số 79/PGDĐT Về việc triển khai một số nhiệm vụ khi học sinh đi học trở lại

 •   15/03/2020 10:17:00 PM
 •   Đã xem: 252

Công văn số 79/PGDĐT Về việc triển khai một số nhiệm vụ khi học sinh đi học trở lại

Công văn số 563/PGDĐT V/v tham gia sân chơi "ngày Hội văn hóa giao thông" cho học sinh cấp THCS năm học 2019-2020

Công văn số 563/PGDĐT V/v tham gia sân chơi "ngày Hội văn hóa giao thông" cho học sinh cấp THCS năm học 2019-2020

 •   26/12/2019 09:41:00 PM
 •   Đã xem: 265

Công văn số 563/PGDĐT V/v tham gia sân chơi "ngày Hội văn hóa giao thông" cho học sinh cấp THCS năm học 2019-2020

Công văn số 551/PGDĐT V/v Thành lập đội tuyển dự thi tại HKPĐ cấp tỉnh lần thứ XI năm 2020

Công văn số 551/PGDĐT V/v Thành lập đội tuyển dự thi tại HKPĐ cấp tỉnh lần thứ XI năm 2020

 •   19/12/2019 02:11:00 AM
 •   Đã xem: 304

Công văn số 551/PGDĐT V/v Thành lập đội tuyển dự thi tại HKPĐ cấp tỉnh lần thứ XI năm 2020

Công văn số 547/PGDĐT V/v hướng dẫn tổ chức và tham gia xây dựng trường học hạnh phúc theo“Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm đạo đức nhà giáo người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”

Công văn số 547/PGDĐT V/v hướng dẫn tổ chức và tham gia xây dựng trường học hạnh phúc theo“Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm đạo đức nhà giáo người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”

 •   19/12/2019 01:58:00 AM
 •   Đã xem: 298

Công văn số 547/PGDĐT V/v hướng dẫn tổ chức và tham gia xây dựng trường học hạnh phúc theo“Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm đạo đức nhà giáo người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”

Công văn số 508/PGDĐT V/v đăng ký tham gia chương trình Farmtrip “Fun Farm Hồ Mây”

Công văn số 508/PGDĐT V/v đăng ký tham gia chương trình Farmtrip “Fun Farm Hồ Mây”

 •   24/11/2019 08:19:00 PM
 •   Đã xem: 233

Công văn số 508/PGDĐT V/v đăng ký tham gia chương trình Farmtrip “Fun Farm Hồ Mây”

Kế hoạch số 48/KH-PGDĐT Tổ chức chuyên đề nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong trường học năm học 2019-2020

Kế hoạch số 48/KH-PGDĐT Tổ chức chuyên đề nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong trường học năm học 2019-2020

 •   19/11/2019 02:31:00 AM
 •   Đã xem: 216

Kế hoạch số 48/KH-PGDĐT Tổ chức chuyên đề nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong trường học năm học 2019-2020

Công văn số 495/PGDĐT V/v hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống trong các trường tiểu học và THCS năm học 2019-2020

Công văn số 495/PGDĐT V/v hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống trong các trường tiểu học và THCS năm học 2019-2020

 •   14/11/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 232

Công văn số 495/PGDĐT V/v hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống trong các trường tiểu học và THCS năm học 2019-2020

Công văn số 491/PGDĐT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2019

Công văn số 491/PGDĐT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2019

 •   11/11/2019 02:10:00 AM
 •   Đã xem: 203

Công văn số 491/PGDĐT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2019

Công văn số 490/PGDĐT V/v tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11/2019

Công văn số 490/PGDĐT V/v tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11/2019

 •   11/11/2019 02:09:00 AM
 •   Đã xem: 268

Công văn số 490/PGDĐT V/v tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11/2019

Công văn số 445/PGDĐT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Công văn số 445/PGDĐT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

 •   07/10/2019 02:10:00 AM
 •   Đã xem: 244

Công văn số 445/PGDĐT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Công văn số 444/PGDĐT Triển khai thực hiện Quyết định số 4408/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc

Công văn số 444/PGDĐT Triển khai thực hiện Quyết định số 4408/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc

 •   07/10/2019 02:08:00 AM
 •   Đã xem: 276

Công văn số 444/PGDĐT Triển khai thực hiện Quyết định số 4408/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc

Thông báo số 16/TB-HMTN Thông báo Hiến máu tình nguyện đợt 4 năm 2019

Thông báo số 16/TB-HMTN Thông báo Hiến máu tình nguyện đợt 4 năm 2019

 •   06/10/2019 10:17:00 PM
 •   Đã xem: 255

Thông báo số 16/TB-HMTN Thông báo Hiến máu tình nguyện đợt 4 năm 2019

Công văn số 278/PGDĐT V/v Lập danh sách học sinh dân tộc thiểu số đề nghị cấp tập vở, sách giáo khoa năm học 2019-2020

Công văn số 278/PGDĐT V/v Lập danh sách học sinh dân tộc thiểu số đề nghị cấp tập vở, sách giáo khoa năm học 2019-2020

 •   16/07/2019 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 352

Công văn số 278/PGDĐT V/v Lập danh sách học sinh dân tộc thiểu số đề nghị cấp tập vở, sách giáo khoa năm học 2019-2020

Công văn số 277/PGDĐT V/v đăng ký tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ TDTT năm 2019

Công văn số 277/PGDĐT V/v đăng ký tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ TDTT năm 2019

 •   16/07/2019 03:55:00 AM
 •   Đã xem: 368

Công văn số 277/PGDĐT V/v đăng ký tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ TDTT năm 2019

Công văn số 276/PGDĐT đăng ký tham dự lớp tập huấn và cấp giấy chứng nhận cho đội ngũ nhân viên tại các cơ sở hướng dẫn tập luyện môn bơi và nhân viên trực cứu hộ hồ bơi

Công văn số 276/PGDĐT đăng ký tham dự lớp tập huấn và cấp giấy chứng nhận cho đội ngũ nhân viên tại các cơ sở hướng dẫn tập luyện môn bơi và nhân viên trực cứu hộ hồ bơi

 •   16/07/2019 03:53:00 AM
 •   Đã xem: 316

Công văn số 276/PGDĐT đăng ký tham dự lớp tập huấn và cấp giấy chứng nhận cho đội ngũ nhân viên tại các cơ sở hướng dẫn tập luyện môn bơi và nhân viên trực cứu hộ hồ bơi

Công văn số 275/PGDĐT V/v sử dụng các công trình hồ bơi trên địa bàn

Công văn số 275/PGDĐT V/v sử dụng các công trình hồ bơi trên địa bàn

 •   16/07/2019 03:51:00 AM
 •   Đã xem: 317

Công văn số 275/PGDĐT V/v sử dụng các công trình hồ bơi trên địa bàn

Công văn số 201/PGDĐT V/v vận động tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến 2019

Công văn số 201/PGDĐT V/v vận động tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến 2019

 •   13/05/2019 11:35:00 PM
 •   Đã xem: 325

Công văn số 201/PGDĐT V/v vận động tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến 2019


Các tin khác

Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây