Thông báo số 01/TB-PGDĐT Thông báo kết luận kiểm tra Về công tác chuyên môn, công tác kiểm định chất lượng Từ đầu năm học 2019-2020 đến nay, tại trường Tiểu học Hòa Bình

Thông báo số 01/TB-PGDĐT Thông báo kết luận kiểm tra Về công tác chuyên môn, công tác kiểm định chất lượng Từ đầu năm học 2019-2020 đến nay, tại trường Tiểu học Hòa Bình

 •   07/01/2020 01:52:00 PM
 •   Đã xem: 275

Thông báo số 01/TB-PGDĐT Thông báo kết luận kiểm tra Về công tác chuyên môn, công tác kiểm định chất lượng Từ đầu năm học 2019-2020 đến nay, tại trường Tiểu học Hòa Bình

Công văn số 554/PGDĐT V/v triển khai đọc, nghiên cứu và chọn lựa sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Công văn số 554/PGDĐT V/v triển khai đọc, nghiên cứu và chọn lựa sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

 •   20/12/2019 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 366

Công văn số 554/PGDĐT V/v triển khai đọc, nghiên cứu và chọn lựa sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Công văn số 553/PGDĐT V/v báo cáo dự thảo kế hoạch thực hiện dạy tăng thêm 02 tiết tiếng Anh/tuần cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 từ đầu học kỳ 2, năm học 2019-2020

Công văn số 553/PGDĐT V/v báo cáo dự thảo kế hoạch thực hiện dạy tăng thêm 02 tiết tiếng Anh/tuần cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 từ đầu học kỳ 2, năm học 2019-2020

 •   20/12/2019 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 250

Công văn số 553/PGDĐT V/v báo cáo dự thảo kế hoạch thực hiện dạy tăng thêm 02 tiết tiếng Anh/tuần cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 từ đầu học kỳ 2, năm học 2019-2020

Kế hoạch số 54/KH-PGDĐT Kế hoạch Tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học

Kế hoạch số 54/KH-PGDĐT Kế hoạch Tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học

 •   20/12/2019 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 790

Kế hoạch số 54/KH-PGDĐT Kế hoạch Tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học

Công văn số 548/PGDĐT V/v góp ý Tài liệu Giáo dục địa phương đối với lớp 1 năm học 2020-2021

Công văn số 548/PGDĐT V/v góp ý Tài liệu Giáo dục địa phương đối với lớp 1 năm học 2020-2021

 •   19/12/2019 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 369

Công văn số 548/PGDĐT V/v góp ý Tài liệu Giáo dục địa phương đối với lớp 1 năm học 2020-2021

Kế hoạch số 52/KH-PGDĐT về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tiểu học, năm học 2019-2020

Kế hoạch số 52/KH-PGDĐT về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tiểu học, năm học 2019-2020

 •   13/12/2019 08:54:00 AM
 •   Đã xem: 320

Kế hoạch số 52/KH-PGDĐT về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tiểu học, năm học 2019-2020

Công văn số 544/PGDĐT V/v Triệu tập dự Hội thảo triển khai Đề án tiếng Anh tăng thêm 2 tiết/tuần cho HS từ lớp 3 đến lớp 5 từ học kỳ 2 năm học 2019-2020

Công văn số 544/PGDĐT V/v Triệu tập dự Hội thảo triển khai Đề án tiếng Anh tăng thêm 2 tiết/tuần cho HS từ lớp 3 đến lớp 5 từ học kỳ 2 năm học 2019-2020

 •   12/12/2019 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 181

Công văn số 544/PGDĐT V/v Triệu tập dự Hội thảo triển khai Đề án tiếng Anh tăng thêm 2 tiết/tuần cho HS từ lớp 3 đến lớp 5 từ học kỳ 2 năm học 2019-2020

Công văn số 540/PGDĐT V/v Phân công thiết kế bài học và dạy minh họa khi tham gia lớp tập huấn cấp tỉnh bồi dưỡng về giáo dục lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông

Công văn số 540/PGDĐT V/v Phân công thiết kế bài học và dạy minh họa khi tham gia lớp tập huấn cấp tỉnh bồi dưỡng về giáo dục lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông

 •   11/12/2019 10:15:00 AM
 •   Đã xem: 207

Công văn số 540/PGDĐT V/v Phân công thiết kế bài học và dạy minh họa khi tham gia lớp tập huấn cấp tỉnh bồi dưỡng về giáo dục lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông

Công văn số 531/PGDĐT V/v mời dự Hội thảo giới thiệu Sách giáo khoa lớp 1 Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Công văn số 531/PGDĐT V/v mời dự Hội thảo giới thiệu Sách giáo khoa lớp 1 Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 •   04/12/2019 04:06:00 PM
 •   Đã xem: 225

Công văn số 531/PGDĐT V/v mời dự Hội thảo giới thiệu Sách giáo khoa lớp 1 Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Công văn số 523/PGDĐT V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kỳ và báo cáo cuối học kỳ I năm học 2019-2020 cấp Tiểu học

Công văn số 523/PGDĐT V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kỳ và báo cáo cuối học kỳ I năm học 2019-2020 cấp Tiểu học

 •   02/12/2019 04:34:00 PM
 •   Đã xem: 237

Công văn số 523/PGDĐT V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kỳ và báo cáo cuối học kỳ I năm học 2019-2020 cấp Tiểu học

Quyết định số 358/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác chuyên môn, công tác kiểm định chất lượng tại trường Tiểu học Hòa Bình thuộc huyện Xuyên Mộc

Quyết định số 358/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác chuyên môn, công tác kiểm định chất lượng tại trường Tiểu học Hòa Bình thuộc huyện Xuyên Mộc

 •   02/12/2019 04:32:00 PM
 •   Đã xem: 198

Quyết định số 358/QĐ-PGDĐT Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác chuyên môn, công tác kiểm định chất lượng tại trường Tiểu học Hòa Bình thuộc huyện Xuyên Mộc

Công văn số 522/PGDĐT V/v Triệu tập họp khối trưởng khối 1 đã dự tập huấn tại TP HCM chuẩn bị triển khai tập huấn cấp tỉnh

Công văn số 522/PGDĐT V/v Triệu tập họp khối trưởng khối 1 đã dự tập huấn tại TP HCM chuẩn bị triển khai tập huấn cấp tỉnh

 •   02/12/2019 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 177

Công văn số 522/PGDĐT V/v Triệu tập họp khối trưởng khối 1 đã dự tập huấn tại TP HCM chuẩn bị triển khai tập huấn cấp tỉnh

Công văn số 509/BCĐPCGD-MC V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra Phổ cập giáo dục tiểu học năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Công văn số 509/BCĐPCGD-MC V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra Phổ cập giáo dục tiểu học năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

 •   25/11/2019 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 173

Công văn số 509/BCĐPCGD-MC V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra Phổ cập giáo dục tiểu học năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Thông báo số 32/TB-PGDĐT Thông báo Nội dung kết luận và chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp Hiệu trưởng các trường tiểu học vào ngày 11 tháng 11 năm 2019

Thông báo số 32/TB-PGDĐT Thông báo Nội dung kết luận và chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp Hiệu trưởng các trường tiểu học vào ngày 11 tháng 11 năm 2019

 •   25/11/2019 08:21:00 AM
 •   Đã xem: 170

Thông báo số 32/TB-PGDĐT Thông báo Nội dung kết luận và chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp Hiệu trưởng các trường tiểu học vào ngày 11 tháng 11 năm 2019

Công văn số 505/PGDĐT V/v cử cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy bộ môn an toàn giao thông cấp Tiểu học năm học 2019-2020

Công văn số 505/PGDĐT V/v cử cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy bộ môn an toàn giao thông cấp Tiểu học năm học 2019-2020

 •   20/11/2019 02:40:00 PM
 •   Đã xem: 206

Công văn số 505/PGDĐT V/v cử cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy bộ môn an toàn giao thông cấp Tiểu học năm học 2019-2020

Công văn số 503/PGDĐT V/v Triệu tập dự hội thảo giới thiệu chương trình kỹ năng sống POKI cấp tiểu học

Công văn số 503/PGDĐT V/v Triệu tập dự hội thảo giới thiệu chương trình kỹ năng sống POKI cấp tiểu học

 •   20/11/2019 10:08:00 AM
 •   Đã xem: 170

Công văn số 503/PGDĐT V/v Triệu tập dự hội thảo giới thiệu chương trình kỹ năng sống POKI cấp tiểu học

Thông báo số 31/TB-PGDĐT Về việc cử giáo viên cốt cán tham dự bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới 2018

Thông báo số 31/TB-PGDĐT Về việc cử giáo viên cốt cán tham dự bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới 2018

 •   11/11/2019 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 231

Thông báo số 31/TB-PGDĐT Về việc cử giáo viên cốt cán tham dự bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới 2018

Công văn số 489/PGDĐT V/v hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ để làm việc với Đoàn kiểm tra Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 của Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Công văn số 489/PGDĐT V/v hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ để làm việc với Đoàn kiểm tra Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 của Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 •   11/11/2019 02:01:00 PM
 •   Đã xem: 187

Công văn số 489/PGDĐT V/v hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ để làm việc với Đoàn kiểm tra Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 của Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Công văn số 467/PGD V/v cho học sinh nghỉ học ngày thứ Hai 26/11/2018

Công văn số 467/PGD V/v cho học sinh nghỉ học ngày thứ Hai 26/11/2018

 •   26/11/2018 07:37:00 AM
 •   Đã xem: 382

Công văn số 467/PGD V/v cho học sinh nghỉ học ngày thứ Hai 26/11/2018


Các tin khác

Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây