Công văn số 335/PGDĐT Về việc triển khai dịch vụ phần mềm tuyển sinh đầu cấp

Công văn số 335/PGDĐT Về việc triển khai dịch vụ phần mềm tuyển sinh đầu cấp

 •   10/08/2020 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 19

Công văn số 335/PGDĐT Về việc triển khai dịch vụ phần mềm tuyển sinh đầu cấp

Công văn số 333/PGDĐT Về việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông để phòng chống dịch bệnh COVID-19

Công văn số 333/PGDĐT Về việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông để phòng chống dịch bệnh COVID-19

 •   07/08/2020 03:25:00 AM
 •   Đã xem: 19

Công văn số 333/PGDĐT Về việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông để phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thông báo số 773/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2020 - 2021

Thông báo số 773/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2020 - 2021

 •   29/05/2020 03:19:00 AM
 •   Đã xem: 195

Thông báo số 773/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2020 - 2021

Công văn số 191/PGDDT Về việc tổ chức dạy học trong giai đoạn mới

Công văn số 191/PGDDT Về việc tổ chức dạy học trong giai đoạn mới

 •   11/05/2020 03:09:00 AM
 •   Đã xem: 112

Công văn số 191/PGDDT Về việc tổ chức dạy học trong giai đoạn mới

Công văn số 187/PGDĐT Về việc Thông báo thời gian nhận hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020

Công văn số 187/PGDĐT Về việc Thông báo thời gian nhận hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020

 •   11/05/2020 03:07:00 AM
 •   Đã xem: 68

Công văn số 187/PGDĐT Về việc Thông báo thời gian nhận hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020

Công văn số 100/PGDĐT Về việc triển khai hướng dẫn quy đổi tạm thời chứng chỉ ngoại ngữ, tin học áp dụng cho việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện

Công văn số 100/PGDĐT Về việc triển khai hướng dẫn quy đổi tạm thời chứng chỉ ngoại ngữ, tin học áp dụng cho việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện

 •   18/03/2020 03:46:00 AM
 •   Đã xem: 78

Công văn số 100/PGDĐT Về việc triển khai hướng dẫn quy đổi tạm thời chứng chỉ ngoại ngữ, tin học áp dụng cho việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện

Công văn số 95/PGDĐT Về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020

Công văn số 95/PGDĐT Về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020

 •   16/03/2020 03:23:00 AM
 •   Đã xem: 67

Công văn số 95/PGDĐT Về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020

Công văn số 90/PGDĐT Về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 90/PGDĐT Về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

 •   16/03/2020 03:21:00 AM
 •   Đã xem: 57

Công văn số 90/PGDĐT Về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 81/PGDĐT Về việc Triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính Phủ; Triển khai Văn bản 868/BYT-DP ngày 24/02/2020 của Bộ Y tế, hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Q

Công văn số 81/PGDĐT Về việc Triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính Phủ; Triển khai Văn bản 868/BYT-DP ngày 24/02/2020 của Bộ Y tế, hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Q

 •   16/03/2020 03:19:00 AM
 •   Đã xem: 50

Công văn số 81/PGDĐT Về việc Triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính Phủ; Triển khai Văn bản 868/BYT-DP ngày 24/02/2020 của Bộ Y tế, hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Quốc

Công văn số 79/PGDĐT Về việc triển khai một số nhiệm vụ khi học sinh đi học trở lại

Công văn số 79/PGDĐT Về việc triển khai một số nhiệm vụ khi học sinh đi học trở lại

 •   16/03/2020 03:17:00 AM
 •   Đã xem: 86

Công văn số 79/PGDĐT Về việc triển khai một số nhiệm vụ khi học sinh đi học trở lại

Công văn số 20/PGDĐT Về việc mời họp giao ban học kỳ I, năm học 2019-2020

Công văn số 20/PGDĐT Về việc mời họp giao ban học kỳ I, năm học 2019-2020

 •   14/01/2020 10:07:00 AM
 •   Đã xem: 104

Công văn số 20/PGDĐT Về việc mời họp giao ban học kỳ I, năm học 2019-2020

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức

 •   20/12/2019 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 226

Theo thông báo số 1298/TB-UBND ngày 13/12/2019.

Thông báo số 1301/TB-UBND ngày 13/12/2019 thông báo về nội dung ôn tập phỏng vấn đối với thí sinh xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục

Thông báo số 1301/TB-UBND ngày 13/12/2019 thông báo về nội dung ôn tập phỏng vấn đối với thí sinh xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục

 •   20/12/2019 08:52:00 AM
 •   Đã xem: 145

Thông báo số 1301/TB-UBND ngày 13/12/2019 thông báo về nội dung ôn tập phỏng vấn đối với thí sinh xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục

Thông báo số 1297/TB-UBND ngày 13/12/2019 triệu tập thí sinh dự thực hành, phỏng vấn đối với thí sinh xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục

Thông báo số 1297/TB-UBND ngày 13/12/2019 triệu tập thí sinh dự thực hành, phỏng vấn đối với thí sinh xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục

 •   20/12/2019 08:46:00 AM
 •   Đã xem: 158

Thông báo số 1297/TB-UBND ngày 13/12/2019 triệu tập thí sinh dự thực hành, phỏng vấn đối với thí sinh xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục

Công văn số 510/PGDĐT Về việc chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục

Công văn số 510/PGDĐT Về việc chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục

 •   25/11/2019 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 139

Công văn số 510/PGDĐT Về việc chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục

Công văn số 502/PGDĐT V/v rà soát báo cáo trang thiết bị dạy học hiện đang thừa không có nhu cầu sử dụng tại các trường MN, TH và THCS.

Công văn số 502/PGDĐT V/v rà soát báo cáo trang thiết bị dạy học hiện đang thừa không có nhu cầu sử dụng tại các trường MN, TH và THCS.

 •   20/11/2019 04:06:00 AM
 •   Đã xem: 110

Công văn số 502/PGDĐT V/v rà soát báo cáo trang thiết bị dạy học hiện đang thừa không có nhu cầu sử dụng tại các trường MN, TH và THCS.

Công văn số 497/PGDĐT V/v Báo cáo tình hình thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công văn số 497/PGDĐT V/v Báo cáo tình hình thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 •   18/11/2019 03:25:00 AM
 •   Đã xem: 127

Công văn số 497/PGDĐT V/v Báo cáo tình hình thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công văn số 483/PGDĐT V/v chuẩn bị đón đoàn khảo sát của Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh

Công văn số 483/PGDĐT V/v chuẩn bị đón đoàn khảo sát của Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh

 •   07/11/2019 08:35:00 AM
 •   Đã xem: 126

Công văn số 483/PGDĐT V/v chuẩn bị đón đoàn khảo sát của Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh

Công văn số 6061/UBND-NV giải quyết khó khăn vướng mắc do tạm dừng tuyển HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Công văn số 6061/UBND-NV giải quyết khó khăn vướng mắc do tạm dừng tuyển HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

 •   07/11/2019 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 234

Công văn số 6061/UBND-NV giải quyết khó khăn vướng mắc do tạm dừng tuyển HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP


Các tin khác

Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây