Thông báo số 69/TB-UBND của UBND huyện Xuyên Mộc về kết quả điểm phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo

Thông báo số 69/TB-UBND của UBND huyện Xuyên Mộc về kết quả điểm phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo

 •   04/02/2021 01:52:00 AM
 •   Đã xem: 19

Thông báo số 69/TB-UBND của UBND huyện Xuyên Mộc về kết quả điểm phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo

Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 25/12/2020 V/v tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND Huyện Xuyên mộc năm học 2020-2021 (đợt 2)

Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 25/12/2020 V/v tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND Huyện Xuyên mộc năm học 2020-2021 (đợt 2)

 •   04/01/2021 08:29:00 PM
 •   Đã xem: 81

Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 25/12/2020 V/v tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND Huyện Xuyên mộc năm học 2020-2021 (đợt 2)

Thông báo số 939/TB-UBND Thông báo Về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm 2020

Thông báo số 939/TB-UBND Thông báo Về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm 2020

 •   25/08/2020 03:49:00 AM
 •   Đã xem: 347

Thông báo số 939/TB-UBND Thông báo Về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm 2020

Công văn số 335/PGDĐT Về việc triển khai dịch vụ phần mềm tuyển sinh đầu cấp

Công văn số 335/PGDĐT Về việc triển khai dịch vụ phần mềm tuyển sinh đầu cấp

 •   10/08/2020 03:10:00 AM
 •   Đã xem: 149

Công văn số 335/PGDĐT Về việc triển khai dịch vụ phần mềm tuyển sinh đầu cấp

Công văn số 333/PGDĐT Về việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông để phòng chống dịch bệnh COVID-19

Công văn số 333/PGDĐT Về việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông để phòng chống dịch bệnh COVID-19

 •   06/08/2020 09:25:00 PM
 •   Đã xem: 132

Công văn số 333/PGDĐT Về việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông để phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thông báo số 773/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2020 - 2021

Thông báo số 773/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2020 - 2021

 •   28/05/2020 09:19:00 PM
 •   Đã xem: 524

Thông báo số 773/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2020 - 2021

Công văn số 191/PGDDT Về việc tổ chức dạy học trong giai đoạn mới

Công văn số 191/PGDDT Về việc tổ chức dạy học trong giai đoạn mới

 •   10/05/2020 09:09:00 PM
 •   Đã xem: 359

Công văn số 191/PGDDT Về việc tổ chức dạy học trong giai đoạn mới

Công văn số 187/PGDĐT Về việc Thông báo thời gian nhận hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020

Công văn số 187/PGDĐT Về việc Thông báo thời gian nhận hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020

 •   10/05/2020 09:07:00 PM
 •   Đã xem: 192

Công văn số 187/PGDĐT Về việc Thông báo thời gian nhận hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020

Công văn số 100/PGDĐT Về việc triển khai hướng dẫn quy đổi tạm thời chứng chỉ ngoại ngữ, tin học áp dụng cho việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện

Công văn số 100/PGDĐT Về việc triển khai hướng dẫn quy đổi tạm thời chứng chỉ ngoại ngữ, tin học áp dụng cho việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện

 •   17/03/2020 10:46:00 PM
 •   Đã xem: 221

Công văn số 100/PGDĐT Về việc triển khai hướng dẫn quy đổi tạm thời chứng chỉ ngoại ngữ, tin học áp dụng cho việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện

Công văn số 95/PGDĐT Về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020

Công văn số 95/PGDĐT Về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020

 •   15/03/2020 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 160

Công văn số 95/PGDĐT Về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020

Công văn số 90/PGDĐT Về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 90/PGDĐT Về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

 •   15/03/2020 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 120

Công văn số 90/PGDĐT Về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 81/PGDĐT Về việc Triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính Phủ; Triển khai Văn bản 868/BYT-DP ngày 24/02/2020 của Bộ Y tế, hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Q

Công văn số 81/PGDĐT Về việc Triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính Phủ; Triển khai Văn bản 868/BYT-DP ngày 24/02/2020 của Bộ Y tế, hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Q

 •   15/03/2020 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 114

Công văn số 81/PGDĐT Về việc Triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính Phủ; Triển khai Văn bản 868/BYT-DP ngày 24/02/2020 của Bộ Y tế, hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Quốc

Công văn số 79/PGDĐT Về việc triển khai một số nhiệm vụ khi học sinh đi học trở lại

Công văn số 79/PGDĐT Về việc triển khai một số nhiệm vụ khi học sinh đi học trở lại

 •   15/03/2020 10:17:00 PM
 •   Đã xem: 252

Công văn số 79/PGDĐT Về việc triển khai một số nhiệm vụ khi học sinh đi học trở lại

Công văn số 20/PGDĐT Về việc mời họp giao ban học kỳ I, năm học 2019-2020

Công văn số 20/PGDĐT Về việc mời họp giao ban học kỳ I, năm học 2019-2020

 •   14/01/2020 04:07:00 AM
 •   Đã xem: 196

Công văn số 20/PGDĐT Về việc mời họp giao ban học kỳ I, năm học 2019-2020

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức

 •   20/12/2019 04:14:00 AM
 •   Đã xem: 396

Theo thông báo số 1298/TB-UBND ngày 13/12/2019.

Thông báo số 1301/TB-UBND ngày 13/12/2019 thông báo về nội dung ôn tập phỏng vấn đối với thí sinh xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục

Thông báo số 1301/TB-UBND ngày 13/12/2019 thông báo về nội dung ôn tập phỏng vấn đối với thí sinh xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục

 •   20/12/2019 02:52:00 AM
 •   Đã xem: 267

Thông báo số 1301/TB-UBND ngày 13/12/2019 thông báo về nội dung ôn tập phỏng vấn đối với thí sinh xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục

Thông báo số 1297/TB-UBND ngày 13/12/2019 triệu tập thí sinh dự thực hành, phỏng vấn đối với thí sinh xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục

Thông báo số 1297/TB-UBND ngày 13/12/2019 triệu tập thí sinh dự thực hành, phỏng vấn đối với thí sinh xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục

 •   20/12/2019 02:46:00 AM
 •   Đã xem: 276

Thông báo số 1297/TB-UBND ngày 13/12/2019 triệu tập thí sinh dự thực hành, phỏng vấn đối với thí sinh xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục

Công văn số 510/PGDĐT Về việc chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục

Công văn số 510/PGDĐT Về việc chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục

 •   25/11/2019 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 249

Công văn số 510/PGDĐT Về việc chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục

Công văn số 502/PGDĐT V/v rà soát báo cáo trang thiết bị dạy học hiện đang thừa không có nhu cầu sử dụng tại các trường MN, TH và THCS.

Công văn số 502/PGDĐT V/v rà soát báo cáo trang thiết bị dạy học hiện đang thừa không có nhu cầu sử dụng tại các trường MN, TH và THCS.

 •   19/11/2019 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 201

Công văn số 502/PGDĐT V/v rà soát báo cáo trang thiết bị dạy học hiện đang thừa không có nhu cầu sử dụng tại các trường MN, TH và THCS.


Các tin khác

Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây