Quyết định số 361/QĐ-PGDĐT V/v Thành lập Đoàn giám sát kiểm tra học kỳ 1 Năm học 2018-2019

Quyết định số 361/QĐ-PGDĐT V/v Thành lập Đoàn giám sát kiểm tra học kỳ 1 Năm học 2018-2019

 •   28/11/2018 10:10:00 PM
 •   Đã xem: 520

Quyết định số 361/QĐ-PGDĐT V/v Thành lập Đoàn giám sát kiểm tra học kỳ 1 Năm học 2018-2019

Quyết định số 357/QĐ-PGDĐT V/vThành lập Hội đồng chấm thi cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật Cấp huyện, năm học 2018-2019

Quyết định số 357/QĐ-PGDĐT V/vThành lập Hội đồng chấm thi cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật Cấp huyện, năm học 2018-2019

 •   28/11/2018 10:07:00 PM
 •   Đã xem: 479

Quyết định số 357/QĐ-PGDĐT V/vThành lập Hội đồng chấm thi cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật Cấp huyện, năm học 2018-2019

Công văn số 469/PGDĐT V/v tổ chức kiểm tra (lần 3) hồ sơ công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2018

Công văn số 469/PGDĐT V/v tổ chức kiểm tra (lần 3) hồ sơ công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2018

 •   28/11/2018 10:05:00 PM
 •   Đã xem: 466

Công văn số 469/PGDĐT V/v tổ chức kiểm tra (lần 3) hồ sơ công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2018

Quyết định số 309/QĐ-PGDĐT về việc Thành lập Ban tổ chức lớp tập huấn kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học Năm học 2018-2019

Quyết định số 309/QĐ-PGDĐT về việc Thành lập Ban tổ chức lớp tập huấn kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học Năm học 2018-2019

 •   16/10/2018 08:54:00 PM
 •   Đã xem: 489

Quyết định số 309/QĐ-PGDĐT về việc Thành lập Ban tổ chức lớp tập huấn kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học Năm học 2018-2019

Kế hoạch số 62/KH-PGDĐT về việc Tập huấn kiểm tra đánh giá kết quả dạy học, năm học 2018-2019

Kế hoạch số 62/KH-PGDĐT về việc Tập huấn kiểm tra đánh giá kết quả dạy học, năm học 2018-2019

 •   16/10/2018 08:52:00 PM
 •   Đã xem: 462

Kế hoạch số 62/KH-PGDĐT về việc Tập huấn kiểm tra đánh giá kết quả dạy học, năm học 2018-2019

Công văn số 395/PGDĐT Về việc thực hiện nghiêm túc một số nội dung trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành giáo dục và đào tạo

Công văn số 395/PGDĐT Về việc thực hiện nghiêm túc một số nội dung trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành giáo dục và đào tạo

 •   16/10/2018 08:50:00 PM
 •   Đã xem: 458

Công văn số 395/PGDĐT Về việc thực hiện nghiêm túc một số nội dung trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành giáo dục và đào tạo

Công văn số 387/PGDĐT Về việc mời họp triển khai kế hoạch tập huấn đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học

Công văn số 387/PGDĐT Về việc mời họp triển khai kế hoạch tập huấn đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học

 •   16/10/2018 08:48:00 PM
 •   Đã xem: 299

Công văn số 387/PGDĐT Về việc mời họp triển khai kế hoạch tập huấn đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học

Quyết định số 292/QĐ-PGDĐT về việc Thành lập Ban thư ký hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc THCS Cấp huyện, năm học 2018-2019

Quyết định số 292/QĐ-PGDĐT về việc Thành lập Ban thư ký hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc THCS Cấp huyện, năm học 2018-2019

 •   16/10/2018 08:45:00 PM
 •   Đã xem: 251

Quyết định số 292/QĐ-PGDĐT về việc Thành lập Ban thư ký hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc THCS Cấp huyện, năm học 2018-2019

Quyết định số 291/QĐ-PGDĐT Thành lập Tổ phục vụ hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc THCS Cấp huyện, năm học 2018-2019

Quyết định số 291/QĐ-PGDĐT Thành lập Tổ phục vụ hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc THCS Cấp huyện, năm học 2018-2019

 •   16/10/2018 08:43:00 PM
 •   Đã xem: 382

Quyết định số 291/QĐ-PGDĐT Thành lập Tổ phục vụ hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc THCS Cấp huyện, năm học 2018-2019

Quyết định số 289/QĐ-PGDĐT về việc Ban hành thể lệ hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc THCS Cấp huyện, năm học 2018-2019

Quyết định số 289/QĐ-PGDĐT về việc Ban hành thể lệ hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc THCS Cấp huyện, năm học 2018-2019

 •   16/10/2018 08:41:00 PM
 •   Đã xem: 307

Quyết định số 289/QĐ-PGDĐT về việc Ban hành thể lệ hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc THCS Cấp huyện, năm học 2018-2019

Quyết định số 288/QĐ-PGDĐT về việc Công nhận các ý tưởng đề tài Cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật Cấp huyện, năm học 2018-2019

Quyết định số 288/QĐ-PGDĐT về việc Công nhận các ý tưởng đề tài Cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật Cấp huyện, năm học 2018-2019

 •   16/10/2018 08:39:00 PM
 •   Đã xem: 286

Quyết định số 288/QĐ-PGDĐT về việc Công nhận các ý tưởng đề tài Cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật Cấp huyện, năm học 2018-2019

Công văn số 312/PGDĐT V/v triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự Tập huấn định hướng giáo dục STEM và Cuộc thi lập trình giả lập Robotics

Công văn số 312/PGDĐT V/v triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự Tập huấn định hướng giáo dục STEM và Cuộc thi lập trình giả lập Robotics

 •   29/08/2018 04:43:00 AM
 •   Đã xem: 297

Công văn số 312/PGDĐT V/v triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự Tập huấn định hướng giáo dục STEM và Cuộc thi lập trình giả lập Robotics

Công văn số 311/PGDĐT V/v Hướng dân tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019

Công văn số 311/PGDĐT V/v Hướng dân tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019

 •   29/08/2018 04:42:00 AM
 •   Đã xem: 292

Công văn số 311/PGDĐT V/v Hướng dân tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019

Công văn số 265/PGDĐT V/v bổ sung quy định cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Công văn số 265/PGDĐT V/v bổ sung quy định cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

 •   27/07/2018 05:16:00 AM
 •   Đã xem: 322

Công văn số 265/PGDĐT Về việc bổ sung quy định cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Công văn số 259/PGDĐT V/v mời họp triển khai nhiệm vụ năm học mới 2018-2019

Công văn số 259/PGDĐT V/v mời họp triển khai nhiệm vụ năm học mới 2018-2019

 •   25/07/2018 04:32:00 AM
 •   Đã xem: 308

Công văn số 259/PGDĐT V/v mời họp triển khai nhiệm vụ năm học mới 2018-2019

Công văn số 241/PGDĐT V/v hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp, năm học 2018-2019

Công văn số 241/PGDĐT V/v hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp, năm học 2018-2019

 •   11/07/2018 10:34:00 PM
 •   Đã xem: 301

Công văn số 241/PGDĐT V/v hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp, năm học 2018-2019

Quyết định số 184/QĐ-PGDĐT Quyết định Thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2018-2019

Quyết định số 184/QĐ-PGDĐT Quyết định Thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2018-2019

 •   10/07/2018 10:20:00 PM
 •   Đã xem: 325

Quyết định số 184/QĐ-PGDĐT Quyết định Thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2018-2019

Công văn số 237/PGDĐT về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2018-2019

Công văn số 237/PGDĐT về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2018-2019

 •   10/07/2018 09:19:00 PM
 •   Đã xem: 350

Công văn số 237/PGDĐT về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2018-2019

Quyết định số 129/QĐ-PGDĐT Quyết định Thành lập ban tổ chức chuyên đề môn Ngữ văn Năm học 2017-2018

Quyết định số 129/QĐ-PGDĐT Quyết định Thành lập ban tổ chức chuyên đề môn Ngữ văn Năm học 2017-2018

 •   22/04/2018 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 321

Quyết định số 129/QĐ-PGDĐT Quyết định Thành lập ban tổ chức chuyên đề môn Ngữ văn Năm học 2017-2018


Các tin khác

Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây