1  Thông báo số 75/TB-UBND ngày 05/02/2021 về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2020 – 2021 (đợt 2)  

2  Thông báo số 69/TB-UBND của UBND huyện Xuyên Mộc về kết quả điểm phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo

3  Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 25/12/2020 V/v tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND Huyện Xuyên mộc năm học 2020-2021 (đợt 2)

4  Thông báo số 939/TB-UBND Thông báo Về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm 2020

5  Thông báo số 773/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2020 - 2021

6  Công văn số 2296/UBND-VP V/v cho học sinh nghỉ để phòng chống dịch Covid 19

7  Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức

8  Thông báo số 1301/TB-UBND ngày 13/12/2019 thông báo về nội dung ôn tập phỏng vấn đối với thí sinh xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục

9  Thông báo số 1297/TB-UBND ngày 13/12/2019 triệu tập thí sinh dự thực hành, phỏng vấn đối với thí sinh xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục

10  Công văn số 6061/UBND-NV giải quyết khó khăn vướng mắc do tạm dừng tuyển HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

11  Thông báo số 1237/TB-UBND Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện năm học 2019-2020

12  Thông báo số 265/TB-UBND ngày 12/6/2019 về việc thuyên chuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND Huyện Xuyên Mộc năm 2019

13  Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện Xuyên Mộc

14  Thông báo số 19/TB-UBND Thông báo thuyên chuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND Huyện 2018

15  Thông báo số 11/TB-UBND về kết quả điểm thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2017

16  Thông báo số 1659/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh tham dự lễ khai mạc và tham dự thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện Xuyên Mộc năm 2017

17  Thông báo số 398/TB-HĐTD về nội dung ôn tập môn thi nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2017

18  Thông báo số 380/TB-HĐTD thông báo về nội dung ôn tập các môn thi viết kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2017

19  Thông báo số 367/TB-HĐTD về việc Tham dự ôn thi các môn thi viết kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2017

20  Thông báo số 363/TB-HĐTD thông báo về nội dung ôn tập thi thực hành (hình thức phỏng vấn) đối với thí sinh dự thi các chức danh Nhân viên kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2017

Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây